แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลสนามชัยเขต

  1. แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลสนามชัยเขต พ.ศ.2566
  2. นโยบายและแนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Policy) ของโรงพยาบาลสนามชัยเขตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567